ห้องข่าวภาคเที่ยง

คำชะโนด จ.อุดรธานี เปิดแล้ว หลังปิดมากว่า 2 เดือน

วันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดวังนาคินทร์คำชะโนด บ้านโนนเมือง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้นักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญได้เข้าสักการะ เจ้าปู่ศรีสุทโธและเจ้าย่าศรีปทุมมา ที่ศาลเจ้าปู่ย่า ภายในเกาะคำชะโนด มีผู้ทยอยเดินทางเข้ามาสักการะขอพร ที่มาจากจังหวัดต่างๆ โดยทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และงดการสัมผัสวัตถุ สิ่งของ สิ่งก่อสร้าง ในพื้นที่ทั้งหมด สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จะมีการจัดจุดช่องทางพิเศษในการคัดกรอง ไม่ให้ปะปนกับคนทั่วไป

นักท่องเที่ยว และผู้แสวงบุญที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ กล่าวว่า เห็นมาตรการในการคัดกรองของเจ้าหน้าที่แล้วรู้สึกอุ่นใจ