ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 5 มี.ค.64

ประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อนขึ้น และมีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่ ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

มีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือตอนบน กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดพาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้ไทยตอนบน มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนบางแห่ง เนื่องจากมีลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส จังหวัดตากกับเพชรบูรณ์ มีอากาศร้อนสุด และจะมีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่

ภาคอีสาน กลางวันร้อนกับมีฟ้าหลัว อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ร้อนสุดที่อุบลราชธานี กับมีฝนเล็กน้อย 10% ของพื้นที่ แถวเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ และนครราชสีมา

ภาคกลาง อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน ร้อนสุด 38 องศาเซลเซียส ที่นครสวรรค์และกาญจนบุรี อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส และมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่

ภาคตะวันออก ฝนตก 20% ของพื้นที่ ที่ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี กลางวันร้อนกับมีฟ้าหลัว อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ มีฝนเล็กน้อยเป็นบางพื้นที่ คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนตก คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส