รอบรั้วรอบโลก

ฝูงตั๊กแตนบุกไร่เกษตรกรรมของชาวเคนยา

ชาวสวนในเคนยา กำลังประสบปัญหาที่มีศัตรูพืชอย่างฝูงตั๊กแตนบินอพยพเข้ามาทำลายพืชผลทางเกษตรกรรมเสียหาย

ฝูงตั๊กแตนอพยพมายังเคนยา แล้ว ทำให้ชาวสวนหวั่นวิตกว่าไร่ข้าวโพดและไร่ชาที่เพาะปลูกไว้เพื่อเก็บเกี่ยวบริโภคในครัวเรือน และส่งออกจะถูกทำลายจนได้รับความเสียหาย และเกิดภาวะขาดแคลนอาหารด้วย ขณะเดียวกันพวกชาวไร่ชาวสวนกำลังเร่งหาทางกำจัดฝูงตั๊กแตน ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่บินบุกมาทำลายพืชผลของพวกเขาอย่างสุดความสามารถ

ขณะที่ กองทัพทหารเคนยาได้ร่วมมือกับองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติเพื่อพยายามที่จะยับยั้งการรุกรานของฝูงตั๊กแตนเช่นกัน ซึ่งพวกเขาได้ลงมือฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชในสวนบางแห่งแล้ว และจะเร่งลงมือดำเนินการฉีดสารกำจัดศัตรูพืชในที่อื่น ๆ อีกด้วย