ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 6 มี.ค.64

ตอนบนของไทยมีอากาศร้อน และมีฝน 10-20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เพราะมีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ปกคลุมตอนบนของไทย ประกอบกับลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้มีอากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน และมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน และมีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 15-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส และมีฝน 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ส่วนมากจะตกที่เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่น หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์

ภาคกลาง อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส สูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวตอนกลางวันเช่นกัน อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส และมีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส อ่าวไทย คลื่นสูง 1-2 เมตร ทะเลอันดามัน คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส สูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส