เกาะกระแสออนไลน์

ยังลงทะเบียนได้! "เราชนะ" รับเงิน 7,000 บาท กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน คลังขยายเวลาถึง 26 มี.ค.นี้

ด่วน กระทรวงการคลัง ขยายเวลาลงทะเบียน "เราชนะ" รับเงินเยียวยา 7,000 บาท กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ถึง 26 มี.ค.นี้

โดยเพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ได้แจ้งข่าวดี รัฐบาลขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ ช่วยเหลือเยียวยา 7,000 บาท กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน หรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 5 มี.ค.64 เป็นวันที่ 26 มี.ค.64 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือค่าครองชีพอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียน ได้แก่
-สาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
-ธนาคารออมสิน
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
-สำนักงานคลังจังหวัด
-สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
-สำนักงานสรรพากรพื้นที่
-หน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว ล่าสุดมีจำนวน 0.5 ล้านคน (ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 8 มี.ค.64) มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.64 เป็นต้นมา จำนวน 1,106 ล้านบาท ส่วนยอดผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 30.7 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 92,575 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

 
เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office