เช้าข่าว 7 สี

เลื่อนเปิดท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา ไม่มีกำหนด

เป็นการเปิดเผยจาก นางดวงพร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง ให้ข้อมูลถึงความคืบหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ลำดับที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ซึ่งปัจจุบันตารางบินฤดูร้อนของกรมท่าอากาศยาน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 30 ตุลาคม 2564 ยังไม่มีคำขอจากสายการบินในการเปิดเที่ยวบินใหม่เส้นทางเบตงเข้ามา จึงไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะเปิดบินได้เมื่อใด แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT จะต้องลงพื้นที่เพื่อประเมินความพร้อมอีกครั้ง โดยภารกิจของท่าอากาศยานเบตง ในปัจจุบัน คือ ให้บริการเที่ยวบินทางทหารและเที่ยวบินส่วนบุคคลได้

สำหรับการเปิดบริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์นั้น มีสายการบินนกแอร์สนใจเปิดเส้นทางบินจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานเบตง แต่ยังมีเงื่อนไขในการเปิดให้บริการ เช่น การเสนอให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดรับประกันที่นั่งขั้นต่ำ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักที่จะประสานกับสายการบิน และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจน สามารถรองรับการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชายแดนใต้ เมื่อเกิดสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทำให้ภาคเอกชนต้องทบทวนแผนธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

สำหรับสนามบินเบตง หรือท่าอากาศยานนานาชาติเบตง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 920 ไร่กลางหุบเขา ในตำบลยะรม อำเภอเบตง ห่างจากตัวเมืองราว 12 กิโลเมตร ใช้วงเงินก่อสร้างกว่า 1,900 ล้านบาท ระยะแรกสร้างรันเวย์ 1,800 เมตร รองรับเครื่องบินขนาดเล็ก เช่น เครื่องบินแบบใบพัด ATR ประมาณ 70-80 ที่นั่ง อนาคตมีแผนจะเพิ่มความยาวรันเวย์เป็น 2,100 เมตร รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ ขณะนี้การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร งานทางวิ่ง (รันเวย์) ทางขับ (แท็กซี่เวย์) ลานจอดเครื่องบิน และระบบไฟฟ้าสนามบิน ระบบรักษาความปลอดภัย เครื่องเอกซเรย์ และกล้องวงจรปิด เสร็จสมบูรณ์ 100% มีอาคารรองรับผู้โดยสารได้ถึง 300,000 คนต่อปี