7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : รักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน ผ่านสายสวน

วันนี้ ณัฐชนน Love เลย พาไปทำความรู้จักกับโรคหลอดเลือดสมอง ที่เป็นสาเหตุของการตายและความพิการอันดับหนึ่งของคนไทย และวิธีป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคนี้ ติดตามจากรายงาน

โรคหลอดเลือดสมอง คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ อุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดชะงัก ทำให้ผู้ป่วยมีอาการชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า หรือบริเวณแขนขาครึ่งซีกของร่างกาย พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว มุมปากตก น้ำลายไหล เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

การรักษาคือทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างปกติ ในบางกรณีแพทย์อาจให้ยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งพบว่าจะได้ผลดีกับผู้ที่มีอาการ และรีบมาโรงพยาบาลภายในระยะเวลาไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ส่วนอีกแนวทางคือ การนำเอาลิ่มเลือดที่อุดตันในหลอดเลือดสมองออกผ่านทางสายสวน จะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อให้เลือดสามารถไปเลี้ยงสมองได้ ซึ่งจะได้ผลดีเมื่อทำงานในเครื่องเอกซ์เรย์สองระนาบ สามารถสร้างภาพ 3 มิติของหลอดเลือดและภาพตัดขวางในบริเวณที่ต้องการได้ ทำให้การรักษาเป็นไปอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่ดีที่สุด คือ ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้หลอดเลือดเกิดการตีบ อุดตัน หรือแตก เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ หรือขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น
         
ควรตรวจเช็กสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ถ้าพบต้องรีบรักษาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดตีบ อุดตัน หรือแตก ต้องรักษาและรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามแผนการรักษาของแพทย์ ห้ามหยุดยาเอง และควรรีบพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการผิดปกติ