เช้านี้ที่หมอชิต

เช็กเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนมีนาคม โอนเข้าบัญชีแล้ว

เช้านี้ที่หมอชิต - มีข่าวดีสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตร และยื่นคำขอในโครงการเงินอุดหนุนบุตร เมื่อวานนี้ (10 มี.ค.) รัฐโอนเงิน 600 บาท เข้าบัญชีผู้มีสิทธิแล้ว 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ เงินอุดหนุนบุตร ออกวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 โดยในเดือนนี้มีผู้ส่งคำขอเงินอุดหนุนบุตรจำนวน 2,073,366 คน รวม 1,350,678,400 บาท สามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง

ขณะที่ เพจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกาศเช่นกันว่าได้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2564 มีทั้งธนาคารโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิวันที่ 10 มีนาคม โดยขอให้ตรวจสอบที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนฯ ก่อน เพราะกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะทราบผลการจ่ายเงินอีก 14 วัน หลังจ่ายเงินไปแล้ว

โดยจะเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา และมีข้อมูลในฐานข้อมูลของโครงการภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้มีทั้งจ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน และจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด