เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : PEA เปิดระบบไมโครกริดที่ อ.แม่สะเรียง แห่งแรกในไทย สร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อให้การจ่ายกระแสไฟฟ้ามีความมั่นคงมากขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือไมโครกริด ขึ้น ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่แรกในประเทศไทย

ระบบนี้จะทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่สำรอง ผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ เขื่อนพลังงานน้ำขนาดเล็ก กลจักรดีเซล และกักเก็บพลังงานไว้ที่แบตเตอรี่ เมื่อไฟฟ้าดับ ระบบไมโครกริดจะทำงานอัตโนมัติ จ่ายไฟทันที และสำรองไฟฟ้าได้นานสูงสุด 6 ชั่วโมง จนกว่าจะซ่อมแซมไฟฟ้ากระแสหลักแล้วเสร็จ

ในอนาคต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมแผนดำเนินการอีก 2 แห่ง คือ ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และเกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างระบบไฟฟ้าให้มั่นคง เป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่