เช้านี้ที่หมอชิต

กลุ่มเปราะบาง - ไม่มีสมาร์ตโฟน ตรวจสอบสิทธิ เราชนะ รับเงิน 19 มี.ค.นี้

เช้านี้ที่หมอชิต - กลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟน สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเราชนะ และรับเงินช่วยเหลือวันที่ 19 มีนาคมนี้ งวดแรกรับ 6,000 บาท

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม ว่ากลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ เราชนะ.com ได้แล้ว โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับเงินครั้งแรก 6,000 บาท ในวันที่ 19 มีนาคม และสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด ที่ร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ

ขณะที่ความคืบหน้าโครงการเราชนะ ณ วันที่ 15 มีนาคม มีผู้ได้รับสิทธิ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.7 ล้านคน มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา จำนวน 49,451 ล้านบาท กลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ทั้งโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง จำนวน 8.2 ล้านคน รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ ซึ่งผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และยืนยันการใช้สิทธิแล้ว 8.4 ล้านคน มีการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ จำนวน 66,804 ล้านบาท และกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว 500,000 คน มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม จำนวน 2,049 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ รวม 30.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 118,304 ล้านบาท