7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสียมานานกว่า 3 ปี จ.น่าน

ชาวบ้านพวงพยอม เขตเทศบาลเมืองน่าน เดือดร้อนจากปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นมานานกว่า 3 ปี ร้องเรียนไปหลายหน่วยงาน แต่ก็ยังแก้ไขไม่ได้

ชาวบ้านชุมชนบ้านพวงพยอม ตำบลในเวียง เขตเทศบาลเมืองน่าน ร้องเรียนผ่าน 7 สีช่วยชาวบ้านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาตรวจสอบและแก้ปัญหาน้ำในคลองเจ้าฟ้า ที่ไหลผ่านกลางชุมชน เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น กระทบการใช้ชีวิตทุกด้าน สุขภาพจิตก็แย่ สุขภาพกายก็ป่วย หลายคนแพ้หายใจไม่ออก ยิ่งในช่วงกลางคืนแทบไม่ได้พักผ่อน เพราะกลิ่นเหม็นแรงมาก

ตัวแทนชาวบ้าน เล่าว่า ต้องทนกับปัญหานี้มานานกว่า 3 ปี โดยน้ำเสียเหล่านี้ถูกปล่อยมาจากโรงแรมและห้างสรรพสินค้าที่อยู่ต้นคลอง ห่างจากชุมชนประมาณ 5 กิโลเมตร แม้ชาวบ้านจะไปร้องเรียนกับเทศบาลเมืองน่าน และมีการนำเครื่องจักรมาดูดน้ำเสียไปลงบ่อบำบัด แต่ก็ช่วยได้ไม่มาก เพราะไม่ได้เดินเครื่องตลอดเวลา นอกจากนี้ก็เคยไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

ด้าน นายเอกชัย อินทนันท์ หัวหน้าชุมชนบ้านพวงพยอม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กล่าวว่า พื้นที่นี้เป็นรอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน และเทศบาลตำบลดู่ใต้ ซึ่งขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มีแผนในการขุดลอก และปรับสภาพคลองเจ้าฟ้า แต่อย่างไรก็ตามต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อน จึงเตรียมเสนอให้เรียกผู้ประกอบการโรงแรมและห้างสรรพสินค้า เข้ามาพูดคุยเพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไขต่อไป