7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : เพทเอ็มอาร์ไอ เครื่องแรกของไทย

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำเครื่อง "เพทเอ็มอาร์ไอ" เครื่องแรกในประเทศไทย มาใช้ในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลจำเพาะได้อย่างแม่นยำ และเน้นให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ทุกกลุ่ม ติดตามใน "ณัฐชนน Love เลย"

เทคโนโลยีเครื่อง เพทเอ็มอาร์ไอ เครื่องแรกของไทย ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำมาใช้ ถือว่าเป็นเครื่องที่ทันสมัย ช่วยแพทย์สร้างภาพการทำงานในระดับเซลล์ และสามารถสร้างภาพเนื้อเยื่ออวัยวะต่าง ๆ ที่ให้รายละเอียดสูง เพื่อการตรวจรอยโรคขนาดเล็กที่มีความซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับการวินิจฉัยกับมะเร็งจำพวก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งตับ มะเร็งสมอง มะเร็งนรีเวช มะเร็งศีรษะและลำคอ เป็นต้น

นอกจากนี้ เครื่องเพทเอ็มอาร์ไอ ยังถูกออกแบบมาให้สามารถเก็บภาพได้ตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า โดยการจัดท่าเพียงครั้งเดียว สามารถเก็บภาพได้ครอบคลุมทั้งตัว โดยใช้เวลาน้อยลง มีเทคนิคการถ่ายภาพอวัยวะที่มีการเคลื่อนไหว เช่น ทรวงอก และช่องท้องจากการหายใจ ทำให้ภาพคมชัดขึ้น มีระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ช่วยในการระบุตำแหน่ง เพื่อเก็บข้อมูลภาพให้มีความเที่ยงตรง แม่นยำ ถูกต้อง และเหมาะสมสำหรับคนไข้เฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น

นี่ถือว่าเป็นการนำนวัตกรรมเครื่องมือการสร้างภาพวินิจฉัยขั้นสูง มาใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง โรคระบบประสาท และโรคหัวใจให้กับประชาชนครั้งแรกของไทย ในอัตราเริ่มต้นที่ 20,000 บาท เน้นการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องวางแผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง และต้องอาศัยข้อมูลที่จำเพาะ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้การรักษานั้นมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ณัฐชนน Love เลย