เจาะประเด็นข่าว 7HD

โครงการเราชนะ โอนครบ 7,000 บาทแล้ว ใช้จ่ายได้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟนหรือกลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม ที่ผ่านมา และผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิครั้งแรก 6,000 บาท ในวันนี้ (19 มี.ค.) และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิดังกล่าวได้ที่ร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

ในสัปดาห์หน้าผู้เข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" ทุกกลุ่ม จะได้รับการโอนเงินเยียวยาให้งวดสุดท้าย ครบวงเงิน 7,000 บาท โดยกลุ่มผู้มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง และกลุ่มผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จะได้รับเงินโอนเข้าวันพฤหัสบดี 1,000 บาท ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินโอนเข้าในวันศุกร์ วงเงิน 675 และ 700 บาท เช่นเดียวกับกลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟนจะได้รับเงินในวันศุกร์ วงเงิน 1,000 บาท สามารถใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564

สำหรับโครงการ "เราชนะ" มีผู้ได้รับสิทธิจำนวน 32.4 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 124,000 ล้านบาท