เจาะประเด็นข่าว 7HD

ACT เตือน ตั้งข้าราชการการเมืองมิชอบ ต้นตอทุจริต

นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย (ACT : Anti-Corruption Organization of Thailand) แสดงความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในช่วงนี้ โดยขึ้นหัวเรื่องว่า ซื้อขายตำแหน่ง โดยระบุว่าแต่งตั้งข้าราชการการเมืองแบบไม่ดูไม่แคร์ใคร สะท้อนความไม่ใส่ใจแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศ และเสียงครหาปูนบำเหน็จพรรคพวก วางเครือข่ายพวกพ้อง ซื้อขายตำแหน่ง ถึงจะกลับลำยกเลิกแต่ก็สร้างความผิดหวังให้สังคมเป็นอย่างมาก

โดยยกคดีปั่นหุ้นที่ส่งผลกระทบกับการแก้ปัญหาธรรมาภิบาล และการคอร์รัปชันในภาคธุรกิจ หากไม่ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ซ้ำยังให้มีตำแหน่งทางการเมือง ย่อมส่งผลร้ายต่อความเชื่อมั่นและกลายเป็นตัวฉุดรั้งความก้าวหน้าของประเทศ เพราะการเอาชนะคอร์รัปชันต้องแก้ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนไปพร้อมกัน จึงหวังคณะรัฐมนตรีจะเข้าใจไม่เช่นนั้นจะเกิดเหตุการณ์ “สงสารประเทศไทย” ขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก จากกลุ่มนักการเมืองที่ขาดความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ก่อนที่จะมีการยกเลิก 2 รายชื่อในภายหลังคือ นายอมร มีนะโม และ นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ หลังทั้ง 2 คนถูก กลต.กล่าวหาและเรียกค่าปรับจากการซื้อขายหุ้น ซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ลงนามเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลทั้งสอง เพราะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากการตรวจสอบคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง 2535