เช้านี้ที่หมอชิต

เปิดงานดอกชมพูภูคาบาน สืบสานชาติพันธุ์ ประจำปี 2564

เช้านี้ที่หมอชิต - ภาพบรรยากาศการเปิดงานดอกชมพูภูคาบาน สืบสานชาติพันธุ์ ประจำปี 2564 ที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ในขบวนแห่มีการฟ้อนรำอย่างสวยงามของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ ทั้งชนเผ่าม้ง เมี่ยน ขมุ และไทลื้อ รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่งดงามของท้องถิ่น

งานนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมความสวยงามของดอกชมพูภูคา ซึ่งจะเบ่งบานตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคมของทุกปี ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในพื้นที่