ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : ปฏิรูปประเทศ ฝันค้างของรัฐธรรมนูญ 60

ธงใหญ่ที่ถูกปักพร้อมรัฐธรรมนูญปี 60 คือการปฏิรูปประเทศ ผ่านมาเกือบ 4 ปี ทำได้จริงหรือไม่…