7HDร้อนออนไลน์

ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ นายทุนบุกรุกป่าต้นน้ำ จ.น่าน ออกโฉนด 1,400 ไร่

ความคืบหน้ากรณีมีผู้ร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ( ดีเอสไอ ) ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกลุ่มนายทุน นักการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐบุกรุกป่าต้นน้ำ ออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย บริเวณพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำ "น้ำเลียบ" บ้านดอนแท่น ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

วันนี้ ( 23 มี.ค.64 ) พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีดีเอสไอ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ เปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลัง โดยผลการสืบสวนเบื้องต้นพบว่า โฉนดที่ดิน 8 แปลง เลขที่ 9373, 9374, 9375, 9376, 9383, 9389, 9388 และ 9356 เนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ น่าจะเป็นการออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นที่เขา พื้นดินเป็นก้อนกรวดเป็นแนวสันเขา ไม่พบร่องรอยการทำประโยชน์ นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบว่า มีโฉนดที่ดินแปลงข้างเคียงซึ่งออกในบริเวณเดียวกันอีกจำนวน 50 ฉบับ รวมเนื้อที่ประมาณ 1,150 ไร่ น่าจะออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วย เนื่องจากตรวจไม่พบร่องรอยการทำประโยชน์ และมีสภาพพื้นที่เช่นเดียวกัน รวมเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 1,400 ไร่

พ.ต.ท.กรวัชร์ เผยว่าการกระทำของผู้ออกโฉนดที่ดินทั้ง 58 แปลง เป็นความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน รวมทั้งมีผลกระทบอย่างรุนแรง จึงรับไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษ และมอบหมายให้กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบทำการสอบสวน