เช้านี้ที่หมอชิต

สงกรานต์ 2564 ครม. เห็นชอบจัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ งดสาดน้ำ-ปาร์ตีโฟม

เช้านี้ที่หมอชิต - ครม. เห็นชอบตามที่ ศบค. เสนอแนวทางการจัดงานและการจัดกิจกรรม งานวันสงกรานต์วิถีใหม่ ขอให้หลีกเลี่ยงการจัดงานในพื้นที่คับแคบ หรือพื้นที่ที่เป็นห้องปรับอากาศ ขอให้จัดในพื้นที่โล่งแจ้ง

วานนี้ (23 มี.ค.) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการจัดงานเทศกาลสงกรานต์วิถีใหม่ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ

โดยกำหนดให้การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ให้จัดในพื้นที่โล่งแจ้งมีอากาศถ่ายเทสะดวก จำกัดผู้เข้าร่วมงาน 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร ภายในงานผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน การจัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ควรให้จัดเรียงแถวแบบเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร  

งดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก งดสาดน้ำ กิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น ประแป้ง ปาร์ตีโฟม การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะ

และขอความร่วมมือองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ จัดงานให้สอดคล้องกับมาตรการการจัดงานเนื่องในวันสงกรานต์ของ ศบค. ที่ได้ประกาศไปแล้ว และให้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ กทม. อย่างเคร่งครัด

ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ใน 3 ข้อด้วยกัน คือ

1. สามารถจัดกิจกรรมสงกรานต์พื้นฐานได้ เช่น การสรงน้ำพระ ส่วนผู้ร่วมกิจกรรมถ้าเกิน 300 คน ต้องขออนุญาต

2. การจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ โดยเพิ่มเติมกิจกรรมพื้นฐานตามข้อ 1. เช่น การออกร้าน การจัดเลี้ยง ซึ่งมีเข้าร่วมกิจกรรมเกิน 100 คน ต้องมีมาตรการและทำเรื่องขออนุญาตก่อน

3. หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์รวมกันเป็นเวลานาน