7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : นักวิจัย สวทช.สังเคราะห์สารตั้งต้น ยาฟาวิพิราเวียร์ สำเร็จ

นักวิจัยไทยสุดเจ๋ง คิดค้นวิธีการผลิตสารตั้งต้น หรือ API ที่สามารถนำไปผลิตเป็นยาฟาวิพิราเวียร์รักษาโควิด-19 หลังจากก่อนหน้านี้ประเทศไทยต้องนำเข้ายานี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ยาฟาวิพิราเวียร์เป็นที่ต้องการอย่างมาก ประเทศผู้ผลิตต้องเก็บไว้รักษาประชากรของตนเอง การสั่งซื้อทำได้ยากและมีจำนวนจำกัด จึงอาจไม่เพียงพอต่อการรักษาของผู้ป่วยในประเทศที่ไม่สามารถผลิตยาเองได้

นี่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ สวทช. ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม เดินหน้าวิจัยพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม หรือ API ด้วยตนเอง ในระดับห้องปฏิบัติการ จนกระทั่งประสบความสำเร็จ สอดคล้องกับการพัฒนาสูตรตำรับยาที่ทางองค์การเภสัชกรรมดำเนินการอยู่ เพื่อใช้ในการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับต้านโรคโควิด-19

โดย API ที่นักวิจัย ไบโอเทค สวทช. สังเคราะห์ได้มีคุณภาพดี มีมาตรฐานระดับสากล สามารถใช้เป็นสารตั้งต้นทดแทน API ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่แม้ทีมวิจัยจะเลือกแนวทางการผลิตที่ดีที่สุด แต่ก็ยังต้องใช้สารตั้งต้นที่มีราคาแพง ทำให้ต้องพัฒนากระบวนการสังเคราะห์จากเดิม 6 ขั้นตอน เป็น 9 ขั้นตอน แม้ว่ามีขั้นตอนที่มากขึ้น แต่เป็นวิธีที่สามารถใช้วัตถุดิบราคาถูก หาได้ง่าย และพึ่งพาตนเองได้

ขั้นต่อไป องค์การเภสัชกรรม จะขยายการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมร่วมกับทีมนักวิจัย ไบโอเทค สวทช. และจะมีการต่อยอดขยายผลไปสู่อุตสาหกรรม API เพื่อขยายผลสู่ขั้นตอนการผลิตในเชิงพาณิชย์ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมยา สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าสร้างศักยภาพการผลิตยาในประเทศ