ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : 2 ปีระบบเลือกตั้งได้ สส. ปัดเศษกับ สส. ไร้อันดับ

วันนี้ครบ 2 ปี ที่คนไทยได้หย่อนบัตรเลือกตั้ง ทดสอบกลไกใหม่ที่รัฐธรรมนูญปี 60 วางไว้ ส่งผลต่อที่นั่งในสภาและระบบการเมืองไทยอย่างไร...