7HDร้อนออนไลน์

วัดท่าไม้มอบที่ดินให้วิสาหกิจชุมชน - มรภ.บ้านสมเด็จฯ ปลูกวิจัยกัญชาทางการแพทย์

วันนี้ ( 24 มี.ค.64 ) วัดท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้จัดให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการปลูก วิจัย กัญชาและกัญชง และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิสาหกิจชุมชนเวชชานุกูล และบริษัทรมาญา ลาบาราทอรี่ จำกัด โดยทางวัดท่าไม้ ได้มอบพื้นที่เกือบ 20 ไร่ เป็นสถานที่ในการสร้างโรงเรือนปลูกกัญชา เพื่อการวิจัยทางการแพทย์

พระญาณวิกรม หรือพระอาจารย์อุเทน สิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ในฐานะประธานมูลนิธิสิริสาโรภิกขุ กล่าวว่าที่ผ่านมาวัดได้สนับสนุนให้ชาวบ้านรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งสำเร็จจึงได้มอบพื้นที่ให้ใช้เป็นแปลงปลูกกัญชาเพื่อการวิจัย โดยประสานให้หน่วยงานทางการแพทย์และสถาบันการศึกษาหลายแห่งมาเข้าร่วม หลังจากนี้จะต่อยอดไปสู่การสร้างโรงพยาบาลหรือเปิดคลินิกกัญชาให้ชาวบ้านรักษาฟรี เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยพ้นจากความทุกข์ทรมานจากโรคที่รักษาไม่หาย เป็นการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก ภายใต้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางการแพทย์ ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน ให้พวกเขามีงานทำงาน มีรายได้โดยไม่ต้องพึ่งฤดูกาล

พระอาจารย์อุเทน กล่าวด้วยว่า กัญชาและกัญชงที่ปลูกจะใช้เพื่อศึกษา วิจัย ของนักศึกษาปริญญาโท ที่จะมาเปิดศูนย์การเรียน อีกส่วนหนึ่งจะถูกนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกและเวชสำอาง เช่น ลิปกลอส น้ำมันนวด สเปรย์ฉีดในอากาศที่ช่วยในการนอนหลับ สบู่ โลชัน  หรือนำมาผสมในอาหารบางชนิด

สำหรับการปลูก วิจัย กัญชากัญชงทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ เป็นการทำ MOU กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้เป็นศูนย์การศึกษาสำหรับนักเรียนระดับปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์อาหารและยา  โดยพื้นที่แปลงปลูกกัญชา จะใช้พื้นที่ว่าง 2 จุด โดยจุดแรก เนื้อที่ 6 ไร่ และจุดที่ 2 เนื้อที่ 10 ไร่ โดยจะนำต้นพันธุ์มาจากฟาร์มปลูก ใน จ.บุรีรัมย์ อาจเริ่มลงมือปลูกในช่วงเดือน เม.ย.64 โดยให้ชาวบ้านสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ดูแล  และควบคุมการปลูกโดยนักวิชาการเกษตรที่ชำนาญการ เพราะต้องปลูกแบบปลอดภัยภายใต้กรอบของกฎหมาย และให้ชาวบ้านมีรายได้จากการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนด้วย

ข่าวอื่นในหมวด