ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง และติดตามความก้าวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

ที่หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองกรรมการที่ปรึกษาฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทั้งการปรับโครงสร้างอัตรากำลัง, ความคืบหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทาน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศ สนับสนุนอากาศยานและกำลังพลปฏิบัติการฝนหลวง บรรเทาและยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ ปัจจุบัน ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ 11 หน่วย เริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 23 มีนาคม 2564 รวม 29 วัน 345 เที่ยวบิน จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 38 จังหวัด พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 43.68 ล้านไร่ รวมทั้ง ใช้เฮลิคอปเตอร์ตักน้ำดับไฟป่าในภาคเหนือตอนบน 15 วัน 222 เที่ยวบิน

ในตอนบ่าย ไปติดตามความก้าวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งตลอด 38 ปี ได้พลิกฟื้นป่าเต็งรังเสื่อมโทรมให้เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ โดยพัฒนาป่าด้วยระบบคลองไส้ไก่-คูคลองก้างปลา, ระบบฝายต้นน้ำลำธาร และระบบน้ำฝนตามธรรมชาติ รวมทั้งปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และได้นำผลสำเร็จของงานวิจัยกว่า 250 เรื่อง มาคัดเลือกงานวิจัยที่โดดเด่น จัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมขยายผล 23 หลักสูตร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำรงชีวิต

จากนั้น เยี่ยมชมกิจกรรม อาทิ โครงการจัดการองค์ความรู้การเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดและสัตว์วงศ์ชะมด เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ โดยได้ขยายพันธุ์อีเห็นและอีเห็นข้างลาย ต่อยอดเป็นกาแฟขี้อีเห็น, โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ "ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์" เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก ใกล้สูญพันธุ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า เช่น เนื้อทราย, ไก่ฟ้าตุ้มหูแดง และนกยูง ส่วนงานประมง มีการบริหารจัดการทรัพยากรประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ที่ 7 เพื่อเป็นผลผลิตแก่ชุมชน เน้นจัดการระบบนิเวศ สำรวจชนิดพันธุ์ปลา แพลงตอน และดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอ่างเก็บน้ำ โดยปี 2561-2563 สามารถรวมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ทางการประมง มีผลผลิตการจับสัตว์น้ำกว่า 15 ตัน มีสมาชิกผู้ลงข่ายเป็นประชาชนรอบศูนย์ฯ 10 หมู่บ้าน 42 คน นอกจากนี้ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ อาทิ น้ำพริกปลาหยอง และปลาย่างรมควัน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด