7HD ร้อนออนไลน์

ศาลฎีการับคำร้อง ป.ป.ช. คดี "ปารีณา" รุกป่า และสั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่ สส.ทันที

วันนี้ (25 มี.ค.64) ศาลฎีกานัดฟังคำสั่งในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรี อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม

โดยศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องของ ป.ป.ช.ไว้พิจารณา และสั่งให้ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่รับคำร้อง ตาม พ.ร.ป. ป.ป.ช. มาตรา 81

สำหรับระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ.2561 บัญญัติไว้ด้วยว่า เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้องแล้ว น.ส.ปารีณา จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ข่าวอื่นในหมวด