ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : ย้อนดูเงา คสช. บนรัฐธรรมนูญปี 2560

รัฐธรรมนูญปี 60 บังคับใช้มาเกือบ 4 ปีแล้ว มีข้อดีตรงไหน มีอะไรที่ขาดหายไป ส่งผลต่อระบบตรวจสอบอย่างไร ไปติดตามกัน…