7HD ร้อนออนไลน์

"ปารีณา" น้อมรับคำสั่งศาล พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม สภาฯ ระงับการจ่ายเงินเดือน สส.

วันนี้ (25 มี.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังศาลฎีการับคำร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรี อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม

ล่าสุด น.ส.ปารีณา เปิดเผยว่า ขอน้อมรับคำสั่งศาล พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม มั่นใจในระบบกระบวนการยุติธรรม

ขณะเดียวกันนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า กรณีที่ศาลสั่งให้ น.ส.ปารีณา ยุติปฏิบัติหน้าที่ สส.ทางสภาผู้แทนราษฎร จะระงับการจ่ายเงินเดือน เบี้ยประชุม และสวัสดิการต่างๆ ทั้งหมด จนกว่าคดีจะถึงที่สุด หาก น.ส.ปารีณาไม่มีความผิด สภาผู้แทนราษฎรจะจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง และคืนสิทธิ สวัสดิการให้ทั้งหมด

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานในงานสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 130 ปี ถึงกรณีศาลฎีการับคำร้อง ให้ น.ส.ปารีณา หยุดปฏิบัติหน้าที่ ในคดีบุกรุกที่ดินหวงห้าม และนัดพร้อมไต่ส่วน 30 เม.ย. 2564 นี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า “ทราบแล้ว