ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : สร้างไม่เสร็จ โครงการสร้างเขื่อนกันน้ำท่วมที่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

วันนี้คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ ตรวจสอบเขื่อนกันน้ำท่วม ที่อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ที่ก่อสร้างนากว่า 3 ปี ยังไม่แล้วเสร็จ ไปติดตามจากคุณพัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์