ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบ 29 ปี การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย

ที่สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาฯ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบ 29 ปี การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2535 โดยเป็นสถานีเรดาร์ฝนหลวงแห่งแรกที่นำเทคโนโลยีเรดาร์มาประยุกต์ใช้ในการเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ใช้สำรวจข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก ตรวจวัดการเกิดกลุ่มฝน-กลุ่มเมฆ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนก่อนปฏิบัติการฝนหลวง ติดตามประเมินผล การยับยั้งลูกเห็บและการเตือนภัยให้อากาศยานขณะปฏิบัติการฝนหลวง ปัจจุบัน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีสถานีเรดาร์แบบประจำที่ 5 สถานี และสถานีเรดาร์ฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ 5 สถานี ช่วยสนับสนุนภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ องคมนตรี ได้มอบถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร แก่โรงเรียนในอำเภออมก๋อย 12 โรงเรียน เพื่อใช้เก็บกักน้ำอุปโภคบริโภค

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด