ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : สร้างไม่เสร็จ เขื่อนกันน้ำท่วมที่ อ.บางมูลนาก ตอน 2

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตามต่อกรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำท่วม ในอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ที่ก่อสร้างมานานกว่า 3 ปี ยังไม่เสร็จ ไปติดตามกับคุณพัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ริมแม่น้ำน่าน ในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก ระยะทางเกือบ 1,600 เมตร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เริ่มโครงการ 12 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ใช้ค่าก่อสร้างงาน 197,970,000 บาท แต่จนถึงขณะนี้การก่อสร้างยังคงไม่แล้วเสร็จ มีการขยายเวลาตามสัญญาถึง 3 ครั้ง ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายในกลางปีนี้ แต่จากการลงพื้นที่ คอลัมน์หมายเลข 7 พบว่า นอกจากจะล่าช้า เสียเวลา ยังส่งผลกระทบกับทรัพย์สิน และชีวิตประจำวันของชาวบ้าน

กรณีนี้ ท่านอดีตผู้ว่า สตง. แนะแนวทาง หากว่าการขยายเวลาครั้งนี้แล้ว โครงการก่อสร้างดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ กรมโยธาธิการและฝังเมือง ควรต้องยกเลิกสัญญา โดยเฉพาะหากพบว่าบริษัทผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง และไม่มีความสามารถที่จะรับผิดชอบโครงการดังกล่าวได้

หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับเหมา ว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้รับการขยายเวลาออกไปหรือ รวมไปถึงการก่อสร้างต้องเป็นไปตามแบบหรือไม่ ซึ่งถ้าหากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา กรมโยธาธิการและฝังเมือง จะดำเนินการอย่างไร คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามความคืบหน้าของกรณีนี้ มานำเสนอต่อไป