ห้องข่าววาไรตี้

ค้าปลีกจ่อจ้างแรงงานเพิ่มกว่า 10,000 คน

ผู้ค้ายักษ์ใหญ่ธุรกิจค้าปลีก เผยแผนธุรกิจทุ่มงบประมาณกว่า 13,900 ล้านบาทขยายตลาดค้าปลีกพุ่งเป้าไป 3 เมืองศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดชลบุรี และจันทบุรี

คาดว่าจะช่วยเพิ่มอัตราการจ้างงานได้กว่า 10,000 คน กระตุ้นการใช้จ่ายของคนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว รวมถึงประชากรแฝงที่มีกำลังซื้อ คาดการณ์ปริมาณคนเดินห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่งจะเพิ่มขึ้น กลับมาอยู่ที่ 75% และน่าจะเพิ่มเป็น 95 %ได้ภายในปีนี้ สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า ปีที่แล้ว ราว 32,000 ล้านบาท โดยพบว่าแม้ปริมาณคนเดินห้างสรรพสินค้าจะลดลงแต่กำลังซื้อกลับสูงขึ้น คาดว่าส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน, โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ จะทำให้เกิดการเดินทางและเข้าไปจับจ่ายซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกตามเมืองท่องเที่ยวมากขึ้น