ข่าวภาคค่ำ

ยืดเวลาลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มเปราะบาง

กระทรวงการคลัง ขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไปจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ป้องกันการตกหล่น

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง จะขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือผู้ไม่มีสมาร์ตโฟน หรือกลุ่มเปราะบาง จากเดิมสิ้นสุด 26 มีนาคมที่ผ่านมา ขยายไปเป็นวันที่ 9 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลา เป็นครั้งที่ 3 เพื่อป้องกันการตกหล่น และต้องการให้ความช่วยเหลือครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยขณะนี้กลุ่มดังกล่าวมีผู้ได้รับสิทธิแล้วจำนวน 2 ล้านคน ขอให้ประชาชนที่ยังไม่ลงทะเบียนเร่งดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิรับเงินเยียวยาโควิด-19

สำหรับความคืบหน้าโครงการ เราชนะ ล่าสุดมีผู้ได้รับสิทธิแล้ว 32.4 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 160,716 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านราย สามารถใช้จ่ายได้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำหลักเกณฑ์ โครงการ ทัวร์เที่ยวไทย ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เชิญชวนผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนขอใช้สิทธิท่องเที่ยวช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณ 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาท 1 คนต่อ 1 สิทธิจำนวนหนึ่งล้านสิทธิในการเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยววันธรรมดา อย่างน้อย 3 วัน 2 คืน

ด้านผู้ประกอบการ ต้องลงทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบรายละเอียดราคา คุณภาพ และความคุ้มค่ารายการนำเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจ คาดว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวกว่า 15,500 ล้านบาท