เจาะประเด็นข่าว 7HD

โครงการ ม33เรารักกัน ทบทวนสิทธิวันสุดท้าย - เตรียมรับงวดที่ 2 พรุ่งนี้

บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย ในโครงการ “ม33เรารักกัน” วันหยุดสุดสัปดาห์สุดคึกคัก ลูกจ้างผู้ประกันตนใช้สิทธิสแกนซื้อสินค้า และบริการกันหลากหลาย โดยวันนี้ (28 มี.ค.) เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ทบทวนสิทธิ และโอนเงินงวดที่ 2 อีก 1,000 บาท เข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตังพรุ่งนี้ (29 มี.ค.)