ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : ส่องเศรษฐกิจไทย อยู่ตรงไหนในอาเซียน

สัปดาห์นี้ ตีตรงจุด มีซีรีส์ชุดเศรษฐกิจไทยติดหล่มหรือได้ไปต่อ มีความหวังฟื้นเศรษฐกิจที่ฟุบจากพิษโควิด-19 ได้มากน้อยแค่ไหน ติดตามจากคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร