ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : เร่งเดินหน้าโครงการน้ำดื่มประชารัฐ จ.นครนายก หลังแก้ไขนาน 5 ปี ตอน 1

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตามติดปัญหาน้ำดื่มประชารัฐ สร้างนานเกือบ 5 ปี แต่ยังใช้งานไม่ได้ เหตุเกิดที่ไหน ปัญหาเกิดจากอะไร ติดตามจากคุณกรองทอง จันทะบุรม

นี่เป็นสภาพโรงงานผลิตน้ำดื่มในโครงการน้ำดื่มประชารัฐ ที่ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมาตั้งแต่ปี 2559 แต่ผ่านมาแล้วเกือบ 5 ปี ยังไม่สามารถผลิตน้ำดื่มจำหน่ายให้ประชาชนได้

ทีมข่าวคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นครั้งที่ 3 พบว่า สภาพโรงงานมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2559 โรงงานแห่งนี้เกิดจากมติของ 12 หมู่บ้านในตำบลบางสมบูรณ์ ที่ได้รับงบมาจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หมู่บ้านละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 6 ล้านบาท ในการสร้างโรงผลิตน้ำ

ต่อมาปี 2561 ทีมข่าวได้รับการร้องเรียนว่าโรงงานแห่งนี้สร้างเสร็จแล้ว แต่ไม่สามารถผลิตน้ำดื่มได้ จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าพื้นที่โดยรอบสกปรก ขาดการดูแล เครื่องจักรเสื่อมสภาพ และไม่มีไฟฟ้าใช้ โครงการต้องของบสนับสนุนเพิ่มอีกหมู่บ้านละ 200,000 บาท เพื่อมาปรับปรุง ซึ่งมีเพียง 6 หมู่บ้านที่สนับสนุนงบเพิ่ม รวมเป็นเงิน 1.2 ล้านบาท แต่กลับพบว่าได้เงินมาจริงเพียง 600,000 บาทเท่านั้น

จากนั้นในปี 2563 ทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบอีกเป็นครั้งที่ 2 ก็พบว่าโรงงานยังไม่สามารถผลิตน้ำขายได้ โดยคณะกรรมการอ้างว่ายังไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ เพราะทำเอกสารสูญหาย

ขณะที่ความคืบหน้าล่าสุด หลังทีมข่าวลงพื้นที่ พบว่า มีการนำน้ำดิบไปขอผลวิเคราะห์จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี แต่กว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องใช้เวลานานเกือบ 5 ปี เป็นเพราะคณะกรรมการของโครงการนี้ขาดประสบการณ์ในการบริหาร จึงบริหารงบประมาณผิดพลาดและบานปลาย

การขอเปิดโรงผลิตน้ำไม่ใช่เรื่องง่าย โครงการจะต้องปรับปรุงโครงสร้างอาคารใหม่ ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อน และต้องติดตามงบประมาณที่หายไปอีก 600,000 บาท กลับคืนมา

นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการบริหารจัดการโครงการที่ไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ จนต้องตามแก้ปัญหาอย่างไม่จบสิ้น ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้อนุมัติงบประมาณนี้ให้กับชาวบ้าน มีการตรวจสอบและติดตามผลอย่างไร พรุ่งนี้มีคำตอบ