เกาะกระแสออนไลน์

ผลตอบรับ 3 โครงการรัฐบาล ช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย เตรียมเฮ! ออกคนละครึ่ง เฟส 3 ต่อ

โครงการของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เยียวยาประชาชน นับว่าได้รับผลตอบรับดีเกินคาด ทั้ง คนละครึ่ง เราชนะ ม33เรารักกัน โดยคาดว่าจะออกโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” หลังจากสิ้นสุด “เราชนะ” กับ “ม33เรารักกัน” ในเดือน พ.ค. 64 นี้ เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบ

โดยในเพจ "สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์" รายงานว่า มีเงินหมุนเวียนในระบบทะลุ 3.5 แสนล้านบาท ผลจาก 3 โครงการรัฐ “คนละครึ่ง-เราชนะ-ม33ฯ” เกิดประโยชน์ทั้งต่อประชาชนและผู้ประกอบการ

ข้อมูลจากกระทรวงการคลังพบว่ามาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่าน 3 โครงการรัฐ คือ คนละครึ่ง , เราชนะ และ ม33เรารักกัน นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระให้ประชาชนแล้ว ยังเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบไปแล้วไม่ต่ำกว่า 2.5 แสนล้านบาท (ข้อมูลวันที่ 25 มี.ค.)

เป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการที่เข้าร่วมทั้ง 3 โครงการ มากกว่า 1.5 ล้านกิจการ ขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากก็ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างมากด้วย

โครงการ “คนละครึ่ง” มีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 3,500 บาท จำนวน 6.38 ล้านคน จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ 14.79 ล้านคน มูลค่าใช้จ่ายร่วม ณ วันที่ 20 มี.ค. 64 คือ 100,042 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้จ่ายจากประชาชน 51,214 ล้านบาท และรัฐช่วยจ่าย 48,828 ล้านบาท

โครงการ “เราชนะ” มีผู้ได้รับสิทธิ์ 32.4 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 1.53 แสนล้านบาท

โครงการ “ม33เรารักกัน” มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว 7.4 ล้านคน เริ่มโอนเงินงวดแรก 1 พันบาท เมื่อ 22 มี.ค. 64 มียอดใช้จ่ายแล้วประมาณ 750 ล้านบาท ปิดทบทวนสิทธิ์ไปเมื่อ 28 มี.ค. 64 จะประกาศผล 5-11 เม.ย. 64 ทาง www.ม33เรารักกัhttp://xn--q3c.com/

รัฐบาลเตรียมจะออกโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” หลังจากสิ้นสุด “เราชนะ” กับ “ม33เรารักกัน” ในเดือน พ.ค. 64 เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบ

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์