ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : เร่งเดินหน้าโครงการน้ำดื่มประชารัฐ จ.นครนายก หลังแก้ไขนาน 5 ปี ตอน 2

คอลัมน์หมายเลข 7 ยังเกาะติดปัญหาน้ำดื่มประชารัฐ ตำบลบางสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก ยืดเยื้อมา 5 ปี ใกล้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือยัง คุณกรองทอง จันทะบุรม หาคำตอบมาให้

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 ลงพื้นตรวจสอบโครงการน้ำดื่มประชารัฐ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก หลังพบว่าโรงงานแห่งนี้สร้างเสร็จมานานเกือบ 5 ปีแล้ว แต่ยังไม่สามารถผลิตน้ำดื่มขายให้กับชาวบ้านได้ เหตุผลมาจากคณะกรรมการโครงการขาดประสบการณ์ในบริหารงบประมาณ เงินที่เคยอนุมัติให้ 12 หมู่บ้าน รวม 6 ล้านบาท จึงถูกใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่า และเมื่อของบสนับสนุนเพิ่มอีก 1.2 ล้านบาท จาก 6 หมู่บ้าน กลับถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จนเงินหายไป 600,000 บาท อีกทั้งยังทำเอกสารสูญหาย การทำงานล่าช้า จนชาวบ้านต้องร้องเรียนให้คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ช่วยตรวจสอบ กระทั่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานชุดใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ด้าน ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ สทบ. ระบุ จากการตรวจสอบทั่วประเทศ 200,000 โครงการตามแนวทางประชารัฐ ที่เคยอนุมัติงบประมาณให้ พบมีการทุจริตจนต้องมีคำสั่งระงับโครงการ และเรียกเงินงบประมาณคืนเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น

แต่จากการตรวจสอบโครงการน้ำดื่มประชารัฐ ตำบลบางสมบูรณ์ ยังไม่พบว่าปัญหาความล่าช้าเกิดจากการทุจริต

ในวันที่ 2 เมษายนนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 ได้เตรียมนัดประชุมคณะกรรมการโครงการ เพื่อติดตามความคืบหน้า และวางแผนโครงสร้างการตลาดร่วมกัน เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด

สุดท้ายแล้วตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้จะสามารถผลิตน้ำดื่มขายให้กับประชาชนได้หรือไม่ บทสรุปจะเป็นอย่างไร เราจะติดตามอย่างต่อเนื่อง เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน