สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถอดบทเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 117 จ.พิษณุโลก

คอลัมน์หมายเลข 7 มีตัวอย่างความสำเร็จจากความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยเฉพาะความเข้มแข็งของภาคประชาชน กรณีตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลก ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา