ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : เปิดทางรอดเศรษฐกิจไทย

หลังโควิด-19 พ่นพิษไปทั่วโลก ทุกชีวิตต่างเข้าสู่วิถีใหม่ การปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง มีทางรอดให้ปากท้องอิ่ม คนไทยยิ้มได้แบบไหน ติดตามจากคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร