ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถอดบทเรียนจากต้นเสลาหน้า ม.นเรศวร

คอลัมน์หมายเลข 7 เคยร่วมกับชาวพิษณุโลก และนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ป้องกันไม่ให้ต้นเสลาบริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องถูกตัด ปัจจุบันสภาพด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างไร คุณพัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์ มีรายงาน

เป็นสภาพถนนทางหลวงหมายเลข 117 ระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ในอดีตเมื่อปี 2559 แขวงการทางพิษณุโลก สำนักงานทางหลวงที่ 5 มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ล้อมและย้ายต้นเสลาที่อยู่บริเวณเกาะกลาง และฝั่งซ้ายขวา เพื่อปลูกต้นชาฮกเกี้ยนและเฟื้องฟ้าแทน โดยทำสัญญาว่างจ้างเอกชน เป็นเงิน 24,960,529 บาท ที่คอลัมน์หมายเลข 7 และ สตง.พิษณุโลก เข้าไปตรวจสอบพบค่างานแฝงหลายส่วน วงเงินสูงอย่างมีพิรุธ จึงเข้าระงับยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 เมื่อ 4 มีนาคม 2559 ให้ทบทวนการกำหนดค่างานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ทำให้ไม่มีการล้อมย้ายต้นเสลาทั้งหมด และยังประหยัดงบประมาณได้ถึง 6 ล้านบาท จากการปรับลดค่างานในส่วนนี้

ทำให้ปัจจุบันเราได้เห็นภาพดอกเสลากำลังบานสะพรั่ง เป็นสีม่วงตลอดเส้นทาง กลายเป็นจุดถ่ายรูปของผู้ผ่านไปมา นักท่องเที่ยว และชาวบ้านในพื้นที่  

กรณีนี้ อดีตผู้ว่า สตง. ซึ่งเมื่อ 5 ปีก่อน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมคอลัมน์หมายเลข 7 เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นตัวอย่าง ก่อนจะออกแบบ หรือทำโครงการอะไรควรมีการลงพื้นที่จริง ตรวจสอบว่าทำไปแล้วดีต่อพื้นที่จริงหรือไม่

เป็นอีกหนึ่งผลงานของการตรวจสอบ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ที่คอลัมน์หมายเลข 7 จะยังคงมุ่งมั่นทำต่อไป