เช้าข่าว 7 สี

สงกรานต์วิถีชุมชน ปลอดเหล้าปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

เครือข่ายงดเหล้า เปิดเวทีเสวนา "สงกรานต์วิถีชุมชน ปลอดเหล้าปลอดภัย ห่างไกลโควิด" มีผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุข ด้านรณรงค์งดเหล้า และผู้ที่เคยก้าวพลาด ดื่มแอลกอฮอล์จนเสียการเสียงาน มานั่งพูดคุยสะท้อนปัญหากัน นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา ระบุว่า แม้ปีนี้จะสั่งงดเล่นสาดน้ำ แต่การจัดงานสงกรานต์เชิงประเพณี วัฒนธรรม ก็ไม่ควรจัดใหญ่โต หรือ มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก แต่ควรเน้นกิจกรรมเล็กๆ ที่สร้างความสุขให้คนในครอบครัว และชุมชนได้ เช่น งานสรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

ด้าน นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า บอกว่า ช่วงหยุดยาวสงกรานต์ ที่ประชาชนกลับภูมิลำเนาและไปท่องเที่ยว มีแนวโน้มที่จะมีการตั้งวงดื่มสังสรรค์กันมากขึ้น ในแต่ละชุมชนควรช่วยกันคิด ออกแบบมาตรการเชิงรุก เพื่อจัดการปัจจัยเสี่ยง ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค

งานนี้มีนักแสดงหนุ่ม "แพน นทีเทพ หรือ แพน สุรเกียรติ" มาแชร์ประสบการณ์ที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนขาดสติ เกิดความประมาท แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออก จนส่งผลกระทบต่อหน้าที่ การงาน สร้างความผิดหวังให้คนในครอบครัว จึงอยากกรณีของตนเอง เป็นตัวอย่างของคนก้าวพลาด