ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : เศรษฐกิจใหม่ มีอะไรที่ไทยต้องคว้า

พูดกันมากว่าการลงทุนด้านวิจัย พัฒนา นวัตกรรมใหม่ คือ ทางรอดเศรษฐกิจไทย มาถึงวันนี้มีเศรษฐกิจใหม่อะไรที่ไทยต้องรีบคว้า ติดตามจากคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร