เช้านี้ที่หมอชิต

ACT ค้านเร่งก่อสร้างเทอร์มินัล 2 สุวรรณภูมิ

เช้านี้ที่หมอชิต - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย ออกจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อคัดค้านการเร่งก่อสร้างเทอร์มินัล 2 สุวรรณภูมิ หวั่นซ้ำรอยกรณีโครงการรับจำนำข้าว

เป็นจดหมายเปิดผนึกถึง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องขอให้ดำเนินการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ ตามข้อศึกษาของ ป.ป.ช. และมติคณะรัฐมนตรี สาระสำคัญระบุถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน ยืนยันดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือต่อไป แม้ว่าทาง ป.ป.ช. ได้ทำรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะคัดค้านการเร่งก่อสร้างโครงการดังกล่าว หรือหากจำเป็นก็ให้ลงทุนก่อสร้างเป็นลำดับสุดท้าย และที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะนี้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นว่า ข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ดูแลเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน มาจากการศึกษาข้อมูลอย่างกว้างขวาง ทุกฝ่ายสมควรเคารพต่อข้อมูลและข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. บทเรียนจากกรณีทุจริตจำนำข้าวที่อดีตนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการระดับสูงหลายรายต้องถูกดำเนินคดีและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น เกิดจากการดำเนินการ ไม่คำนึงผลเสียที่เกิดขึ้นกับประชาชน สังคม และประเทศชาติ สร้างความเสียหายและเสื่อมเสียต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ มีความห่วงใยต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น กับการดำเนินการที่ไม่เคารพต่อหลักการผลการศึกษา จึงขอให้ทบทวนท่าทีต่อการตัดสินใจเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องบประมาณแผ่นดิน และคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วยอย่างแน่นอน

ข่าวอื่นในหมวด