เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พระอุโบสถของวัดใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เช้านี้ที่หมอชิต - ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD เราย้อนไปดูการบูรณะพระอุโบสถเก่าแก่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมกับการขุดพบกรุพระมากมาย

เมื่อปีพุทธศักราช 2521 ได้มีการปฏิสังขรณ์กำแพง เจดีย์ และพระอุโบสถของวัดใหญ่ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ซึ่งครั้งนั้น เป็นการขยายขอบขัณฑสีมา เพื่อสะดวกแก่การประกอบสังฆกรรมทางศาสนาของวัด และพุทธศาสนิกชน

นอกจากนี้ยังมีการขุดพระเจดีย์เก่าแก่ ซึ่งตั้งอยู่ในขอบขันฑสีมา และในการขุดครั้งนั้น ได้พบกรุพระจำนวนมาก มีพระโคนสมอ พระกวย และพระหน้าจั่ว

จากการขุดพบกรุพระครั้งนั้น ทางวัดได้เปิดให้ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ได้เช่าไว้บูชา เพื่อบริจาคเป็นทุนทรัพย์ปฏิสังขรณ์กำแพงพระอุโบสถ

สำหรับวัดใหญ่นี้ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในสมัยนั้นมี พระอธิการสนิท มาลัยมาน เป็นเจ้าอาวาส

ปัจจุบันวัดใหญ่ ได้รับการปฎิสังขรณ์ รวมทั้งมีศาลาการเปรียญสวยงาม และที่สำคัญ มีกลองใหญ่เก่าแก่ เป็นตำนานคู่วัดใหญ่ตลอดมา