ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : พลิกฟื้นเศรษฐกิจจากภายในมุ่งสู่วิถีพอเพียง

ปิดท้ายซีรีส์เศรษฐกิจไทยติดหล่มหรือได้ไปต่อ ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา "เศรษฐกิจพอเพียง" มาปรับใช้สร้างความแข็งแกร่งจากภายใน ส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจประเทศ ติดตามจากคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร