เกาะกระแสออนไลน์

ได้เงินเร็วขึ้น! 5 กลุ่มนี้ กรมบัญชีกลางโอนให้เดือนเมษายน เร็วกว่าเดิม เหตุติดสงกรานต์

กรมบัญชีกลางได้ออกมาแจ้งถึงกำหนดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด โดยปกติจะจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เนื่องจากวันที่ 10 เม.ย 2564 ตรงกับวันหยุดสงกรานต์เลื่อนจ่ายเงินเร็วขึ้นจากกำหนดการเดิมเป็นจ่ายเงินวันที่ 9 เม.ย. 2564

รวมไปถึงเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ปกติจ่ายภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน แต่เนื่องจากวันที่ 15 เม.ย. 2564 ตรงกับวันหยุดสงกรานต์ เลื่อนจ่ายเป็นจ่ายเงินวันที่ 9 เม.ย.2564 เช่นกัน


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง