ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ส่งมอบถนนสายไม้ตรา-บางไทร เปิดใช้งานแล้ว

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างถนนสายไม้ตรา-บางไทร ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว ติดตามจากคุณพัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์

หลังจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ใช้เงินแผ่นดิน 50 ล้านบาท ทำสัญญาจ้างเอกชนซ่อมถนนสายไม้ตรา-บางไทร ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไหล่ทางกว้าง ด้านละ 1.5 เมตร ผ่านทั้งหน้าโรงพยาบาล สถานีตำรวจ และสถานที่ราชการสำคัญหลายแห่ง โดยเริ่มงานตั้งแต่ 15 สิงหาคม ปีที่แล้ว นับตั้งแต่ที่คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบขยายผลเรื่องนี้ จนถึงปัจจุบัน พบถนนได้รับความเสียหาย และมีข้อมูลว่าที่ผ่านมามีอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนมาแล้วหลายครั้ง จึงได้ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับด้วยดีจากทุกฝ่าย จนถนนสายนี้กลับมาใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และหลังจากนี้ จะประกาศห้ามรถน้ำหนักเกิน 21 ตัน วิ่งบนถนนสายนี้

ขณะที่ อดีตผู้ว่า สตง. ชื่นชมการร่วมกันแก้ปัญหาถนนสายนี้ พร้อมฝากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตรที่ใช้เส้นทางนี้ ให้เข้มงวดปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งชื่นชมนายอำเภอบางไทร ที่เป็นตัวกลางสำคัญที่ทำให้ถนนสายนี้สร้างเสร็จอย่างรวดเร็ว และแข็งแรง

นอกจากจะเป็นตัวอย่างของการรวมมือกันแก้ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งผลงานที่คอลัมน์หมายเลข 7 เข้าไปตรวจสอบ จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น