7HD ร้อนออนไลน์

เชียงใหม่ครองแชมป์ 2 วันติด เมืองที่มีอากาศแย่สุดในโลก

วันนี้ (3 เม.ย.64) เว็ปไซต์ แอร์ วิชวล ได้จัดอันดับเมืองที่มีคุณภาพแย่ที่สุด โดย จ.เชียงใหม่ครองแชมป์อันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ. เชียงใหม่ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บรรยากาศตามพื้นที่ต่างๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นพิษ PM2.5 โดยมีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 205 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สำหรับอำเภอรอบนอกที่มีค่า PM2.5 สูงสุดใน จ.เชียงใหม่ คือ อ.เวียงแหง วัดค่า PM2.5 ได้ 297 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ อ. แม่แจ่ม วัดค่า PM2.5 ได้ 234 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ อ. สะเมิง วัดค่า PM2.5 ได้ 219 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จ.เชียงใหม่ รายงานว่า ตรวจพบจุดความร้อนจากดาวเทียมทั้งหมด 18 จุด อยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ 11 จุด เขต สปก. 2 จุด พื้นที่ป่าสงวน 5 จุด ซึ่งก็ได้ประสานหน่วยงานไปยังพื้นที่รับผิดชอบเข้าดำเนินการดับไฟแล้ว พร้อมกับทำแนวกันไฟแล้วทั้งหมด ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากการลักลอบเข้ามาเผาป่าเพื่อล่าสัตว์