7HD ร้อนออนไลน์

ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 3 เดือน หวังธรรมชาติฟื้นตัว สัตว์ป่าได้ขยายพันธุ์

วันนี้ (4 เม.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. -31 ก.ค. ของทุกปี โดยเริ่มต้นปีนี้เป็นปีแรก เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งใน 3 อุทยานแห่งชาติยอดนิยมอันดับต้นๆ ของประเทศ ที่จะปิดการท่องเที่ยวตามประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ เนื่องจากแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ไม่ต่ำกว่าหลายแสนคนหรือเฉลี่ยวันละ 4,000-5,000 คน โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางมาเพื่อสัมผัสกับความอากาศหนาวบนยอดดอยที่สูงที่สุด รวมทั้งชมความสวยงามของทะเลหมอก

นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน แม้จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้นที่มีความยาวเพียง 3 กิโลเมตร แต่ที่นี้เป็นหนึ่งใน 3 ป่าเมฆที่มีอยู่ในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในป่าต้นน้ำที่ให้กำเนิดแม่น้ำปิง แม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือด้วย

นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อให้ธรรมชาติฟื้นตัวหลังพบว่า การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติทำให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับความเสียหาย จึงต้องมีการประกาศปิดการท่องเที่ยวก่อนกำหนด เพื่อให้ธรรมชาติกลับมาฟื้นตัว สัตว์ป่าได้ออกมาหากิน และขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนนี้ด้วย