เจาะประเด็นข่าว 7HD

ปิดอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 3 เดือน ฟื้นฟูธรรมชาติ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พร้อมปิดอุทยานฯ เพื่อให้ธรรมชาติฟื้นฟูและสัตว์ป่าขยายพันธุ์ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม ของทุกปี เริ่มต้นปีนี้เป็นปีแรก