ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

เวลา 14.05 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปยังห้องแกรนด์ ไดมอน บอลรูม อาคารศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดขึ้น โดยมีการพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จำนวน 1,056 แห่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคล ซึ่งทุกหมู่บ้านทุกชุมชน มุ่งมั่นที่จะทำให้หมู่บ้านและชุมชนของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และพัฒนาตนเอง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้ง ขยายเครือข่ายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่น ๆ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักชัยสู่ความสงบร่มเย็นต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานฯ มีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "จากน้ำพระราชหฤทัยสู่ความปลอดภัยร่มเย็น" และนิทรรศการ "กองทุนแม่ของแผ่นดิน สันติวิธีสู่พื้นที่ปลอดภัย" จากพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ ชุมชนเมืองเก่า เทศบาลเมืองชัยภูมิ ที่เด็กและเยาวชน ร่วมกันเป็นกลุ่มอาสาป้องกันยาเสพติด ทำหน้าที่สอดส่องดูแล และเฝ้าระวัง ส่วนคนในชุมชน คอยบอกกล่าวตักเตือนผ่านกิจกรรม "เคาะประตูบ้าน" ส่วนบ้านวังหลวง ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ใช้วัฒนธรรมประเพณีชุมชน คือ พิธีนึ่งข้าวทิพย์ จากไหไม้ยักษ์ ที่เป็นการดึงความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ร่วมดูแลความเป็นอยู่พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบันมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวม 24,455 แห่ง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด