สนามข่าว 7 สี

รับเงินครั้งเดียว 4,000 บาท ประกาศผลทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน เช็กเงินเข้าวันไหน

วันนี้ ประกาศผลการทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน สำหรับผู้ประกันตน ที่ยื่นเข้ามาขอทบทวนสิทธิกว่า 700,000 คน

วันนี้ ลูกจ้างผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนไว้ ในโครงการ ม33เรารักกัน จะได้รับโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอีก 1,000 บาท เป็นงวดที่ 3 แล้ว และรอรับอีกงวดในวันจันทร์หน้าจะครบ 4,000 บาท ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

สำหรับกลุ่มผู้ยื่นทบทวนสิทธิ เตรียมเช็กประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิในวันนี้ (5 เม.ย.) โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ถ้าเช็กสิทธิแล้ว พบว่าได้รับสิทธิ ให้รอรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ครั้งเดียว 4,000 บาท ในวันที่ 12 เมษายนนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ ม33เรารักกัน เข้าไปที่เว็บไซต์ ม33เรารักกัน กดเลือกเมนูตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ กรอกรายละเอียดผู้ลงทะเบียนที่จะขอตรวจสอบสถานะ ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด กดตรวจสอบสถานะ จากนั้นระบบจะแสดงผลการทบทวนสิทธิ์ ถ้าได้แล้ว ไปกดยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อเริ่มการใช้จ่ายเงิน

หากผู้ประกันตนที่ยังติดขัดในขั้นตอนใด ๆ ติดต่อไปที่ศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน ของสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ สายด่วน 1506 กด 1 เปิดสาย 24 ชั่วโมง